Regija Vidzeme, Latvija

U Latviji plantaže KKO su još novost te samo određeni napredni farmer bave se KKO plantažama koje smatraju dobrom prilikom za održivu proizvodnju energije. Tržište za drvnu sječku je razvijeno, ali još ne postoje lanci opskrbe KKO. Prvih 40 ha plantaža za komercijalne industrijske svrhe požnjeveno je u 2014. Trenutno je u Latviji zasađeno samo 350 ha KKO. Razlog tome je nedostatak znanja i iskustva u proizvodnji i korištenju KKO. Osim toga, nema suradnje među malim farmerima kod žetve, prodaje i dopreme  sirovine konačnim korisnicima. Dakle, važno je provesti aktivnosti koje će potaknuti razvoj lokalnih lanaca opskrbe KKO u Latviji. Potrebno je također organizirati aktivnosti koje bi informirale dionike i omogućile suradnju između istih u proizvodnji i korištenju KKO. U usporedbi s vodećim zemljama u proizvodnji KKO Latvija ima tek površine manjih razmjera. Prema tome potrebno je promicati primjere dobre prakse iz drugih zemalja koji imaju slične uvjete kao i Latvija. Navedeno bi pokazalo da održiva proizvodnja KKO može biti isplativa i uspješna.

Regija Vidzeme odabrana je za projektne aktivnosti u Latviji. U ovoj regiji nalaze se najveće plantaže SRC u Latviji (oko 230 ha KKO vrbe). Lokalni poljoprivrednici namjeravaju povećati površine KKO u bliskoj budućnosti.

Vidzme regija zauzima teritorij od 15,257 km2 što čini 24% teritorija Latvije. Regija je administrativno podijeljena na 25 općina i jedan grad -Valmeira. Regija ima oko 240 000 stanovnika, a u regiji se nalazi 188 prirodnih zaštićenih područja. Poljoprivredno zemljište čini oko 35 % površine regije Vidzeme.

 

latvia 1

latvia 2

latvia 3