Добредојдовте на страната на проектот  SRCplus!

Главната цел на проектот SRCplus  претставува поддршка и забрзување на развојот на локални синџири за снабдување со Кратко Ротирачки Дрвени Растенија – КРР (eng. Short Rotation Woody Crops – SRC), преку реализација на различни мерки за градење на капацитетите на клучните актери во локаните синџири за снабдување и нивна регионална мобилизација.

SRCplus проектот е поддржан од Европската Комисија преку програмата Интелегентна енергија за Европа. Во конзорциумот на проектот се вклучени 10 партнерски организации од различни држави. Проектот е координиран од организацијата WIP Renewable Energies, од Германија.

titelbild