O projektu SRCplus

Države s najvećim površinama KKO za energetske svrhe su Švedska, UK i Poljska. Nedostatak ciljanih informacija i nedovoljno razvijeni kapaciteti u održivoj proizvodnji KKO, uvjetovali su neiskorištene potencijale u ostalim europskim zemljama. S druge strane, potražnja za drvnom sječkom raste, uglavnom kao rezultat nacionalnih i europskih ciljeva i politika. Navedeno dovodi do određene neusklađenosti između rastuće potražnje i postojeće opskrbe u više europskih zemalja. Povećana potražnja za drvnom biomasom kao energentom zahtjeva održive lokalne lance opskrbe, uključujući i proizvodnju kultura kratkih ophodnji. 

SRCplus konzorcij osnovan je kako bi odgovorio na potražnju za drvnom sječkom i  kako bi proveo aktivnosti usmjerene na uklanjanje prepreka za KKO na tržištu. SRCprojekt provodi se u 8 ciljanih regija u Njemačkoj, Hrvatskoj, Latviji, Francuskoj, Češkoj, Grčkoj i Makedoniji. Partner iz Švedske uključen je u projekt zbog dugogodišnjeg iskustva na području KKO u Švedskoj.