Kentriki Makedonija, Grčka

Trenutno u Grčkoj nema značajnih površina zasađenim KKO, a razvoj KKO uglavnom je vezan za istraživačke aktivnosti uspostavljanja KKO. Većinu ovih istraživačkih aktivnosti provodi Šumarski fakultet, odjel za šumsku genetiku, Šumarski institut i partner projekta CRES. Međutim, evidentan je nedostatak lokalnih diseminacijskih aktivnosti koje bi ukazale na važnost KKO u poljoprivredi, industriji i proizvodnji topline. Također, ne postoji dovoljno informacija za poljoprivrednike s obzirom  na vrste prikladne za KKO, tehnologije uzgoja, te opreme potrebne za uzgoj. Trenutno u Grčkoj postoji samo jedan primjer daljinskog grijanja drvnom sječkom (općina Megalopolis), koji međutim nije u potpunosti operativan. Glavni izvor topline je otpadna toplina iz termoelektrana u okolici. Drvna sječka dobiva se od drvnih trupaca s tržišta. To podrazumijeva visoke troškove kupnje sječke, ali i rizik sigurnosti opskrbe drvnom sječkom.

Promocija i diseminacija KKO kroz projekt SRCplus u regiji Kentriki Makedonija  stvoriti će dodatna rješenja za farme kako bi se povećali proizvodnju, a time i zaradu. KKO će također pridonijeti i diversifikaciji usjeva, poboljšati kvalitetu tla i proizvodnosti poljoprivrednog zemljišta. Proizvodnja drvne sječke u kombinaciji s učinkovitom proizvodnjom energije (toplina i CHP) potpora su nacionalnim politikama OIE i proizvodnje energije te omogućuju postignuće 2020 ciljeva.

greece 1

greece 2

greece 3