Zlin regija, Češka

Kruta biomasa važan je strateški izvor energije u Češkoj kako bi se postigli ciljeve OIE Europske unije. Trenutno u Češkoj postoji tek nekoliko plantaža KKO.

Regija Zlin smještena je na jugoistoku Republike Češke. Većina zemljišta u ovoj regiji slabije je kvalitete (marginalno zemljište), osim u dolinama i porječjima, 49% zemljišta regije koristi se za poljoprivredu. SRC se ne uzgajaju, uglavnom zbog netehničkih ograničenja. U regiji Zlin međutim razvija se tržište biomase. Tako na primjer od 28 kogeneracijskih postrojenja, 6 njih koristi drvnu sječku za suspaljivanje. Potražnja za drvnom sječkom u regiji raste, a koristi se drvna sječka iz Zlin regije, ali se i uvozi iz ostalih regija. KKO pridonijele bi povećanju udjela lokalno proizvedene biomase i na taj način zadržala prihode u regiji. Inicijalnim istraživanjem identificirano je nekoliko prikladnih područja za uspostavljanje KKO. Preciznije, identificirana su 3 područja od 20 ha (uključujući zone grada Holešova, sela Jarcová i sela Hostětín).

Osim toga, pojavila se i mogućnost izgradnje novog kogeneracijskog za industrijsku zonu grada Holešova. Nova plantaža KKO u navedenom području bila bi izvrstan primjer povećanja energetske neovisnosti, održivosti i udjela OIE u regiji.

CZ1

CZ2