Gornja Bavarska: Achental, Njemačka

Iako su površine koje se koriste za uzgoj KKO u Njemačkoj narasle do otprilike 9000 ha (FNR 2013; svi usjevi za čvrsta biogoriva: 11000 ha), one i dalje čine iznimno mali udio u ukupnom poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za obnovljive izvore energije (2,4 mil. ha), te još manji udio u ukupnoj energiji proizvedenoj iz svih energetskih usjeva. Izračunato je da je do milijun hektara zemljišta raspoloživo za uzgoj KKO. Povrh pozitivnih ekonomskih rezultata na poljoprivrednom zemljištu niske kvalitete (marginalno zemljište), pozitivni efekti KKO u prirodi priznati su i od strane mnogih velikih njemačkih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Usprkos slabom razvoju KKO, određeni lokalni lanci opskrbe su uspostavljeni te su oformljenje tvrtke koje se bave uslugama vezanim uz KKO. Nacionalni programi i različiti projekti poput ProLoc, FastWood, AgroForNet, AgrarForstEnergie, AgroWood, ELKE, Dendrom Novalis i Agroforst poduprli su istraživanja u sektoru. Međutim, unatoč obećavajućim rezultatima istraživanja, konkretna implementacija i prijenos iskustava izostaju.

Gornja Bavarska nalazi se na jugoistoku Njemačke, a graniči s Austrijom i Češkom. Poljoprivreda je dominantan sektor u regiji. Unatoč općenitom nedostatku KKO u Gornjoj Bavarskoj, u regiji su uspostavljeni određeni lanci opskrbe, kao i tvrtke koje se bave uzgojem KKO. Ipak, ovi pozitivni primjeri često nisu poznati poljoprivrednicima, vlasnicima javnog zemljišta i tvrtkama koje trguju biomasom, što zapravo ograničava razvoj novih plantaža KKO. Smještena unutar regije Gornja Bavarska,  dolina Achental je područje mnogobrojnih aktivnosti vezanih uz energiju iz biomase. Unatoč velikom potencijalu, trenutno u regiji Achental postoje tek male plantaže (jedna od 3 ha i jedna od 0,2 ha).

germany 1

germany 2

germany 3