Bretanja, Frankuska

Bretanja je stočarska regija u kojoj dominira uzgoj svinja i prehrambena industrija vezana uz poljoprivrednu proizvodnju u regiji. Tek manji dio regije je pod šumom, ali su zato živice značajno zastupljene, iako se i njihove površine smanjuju.

U Bretanji su prvi pokusi vezani uz uzgoj KKO provedeni još 1998. godine. U 2004. godini kroz LIFE projekt Wilwater zasađeno je 100 ha KKO vrbe kako bi se testirali različiti parametri u proizvodnji poput navodnjavanja otpadnim vodama, prskanja kanalizacijskim muljem, ali i primjene poput proizvodnje energije i zaštite sliva pitke vode. Projekt je pokazao da u određenim situacijama kombinirajući različite primjene može doći do konzistentnih okolišnih politika te stvaranja lokalnog partnerstva. Trenutačna neprofitabilnost proizvodnje može se promijeniti s povećanjem korištenja biomase.

U ukupnoj potrošnji energije u Regiji udio obnovljivih izvora energije je oko 11%, pri čemu energija iz drvene biomase predstavlja polovicu navedenog udjela. Regionalni program za energiju iz drveta (implementira ga Aile od 2000. godine) promiče razvoj kotlova na drvnu sječku, kao i lance opskrbe drvnom biomasom. Od 2010. godine dolazi do značajnog porasta korištenja drvne biomase iz koje je do kraja 2014. godine proizvedeno 2300 GWh energije. Za 2030. godinu postavljen je cilj od 3800 GWh iz drvne biomase. Iz namjenskih usjeva poput KKO može se osigurati sirovina za opskrbu kotlova na biomasu. SRCplus projekt je prema tome prilika da se uspostave novi lokalni lanci opskrbe.