O projektu SRCplus

Švédsko, Velká Británie a Polsko jsou země, které mají největší podíl v oblasti energetického využití RRD.  V jiných evropských zemích je jejich potenciál z velké časti nevyužit zejména vzhledem k nedostatku informací zaměřených na budování kapacit trvalé udržitelné výroby RR,. Nicméně,  poptávka po dřevní štěpce roste a je podporována národní i evropskou energetickou politikou. Tím v několika evropských zemích vzniká mezera mezi rostoucí poptávkou a nabídkou. Zvyšující se poptávka po dřevu jako zdroji energie vyžaduje udržitelný rozvoj místních dodavatelských řetězců, včetně řetězců se zaměřením na RRD. Konsorcium SRCplus bylo vytvořen právě s cílem reagovat na tuto poptávku a zavést opatření k překonání překážek na trhu.

Projekt SRCplus se realizuje v 8 cílových regionech Německa, Chorvatska, Lotyšska, Francie, České republiky, Řecka a Makedonie. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti RRD se na činnostech podílí partneři projektu ze Švédska.