Vidzeme, Lotyško

Plantáže RRD v Lotyšsku jsou stále novinkou a jen několik progresivních zemědělců začalo s podnikáním v oblasti RRD, kterou považují za atraktivní a udržitelnou příležitost produkce bioenergie. Trh je už rozvinut pro dřevní štěpku, ale RRD dosud nemají místní dodavatelské řetězce. V roce 2014 bylo sklizeno prvních 40 ha plantáži v průmyslovém měřítku. Vzhledem k nedostatku znalostí a zkušenosti v oblasti výroby a použití RRD je v současné době v Lotyšsku osazeno pouze 350 ha. Také tady prakticky neexistuje spolupráce mezi pěstiteli malého rozsahu, pokud jde o sklizeň, prodej nebo dopravu ke koncovému uživateli. Proto je důležité, aby se v Lotyšsku provedla opatření pro zavedení místních dodavatelských řetězců RRD. Je třeba zorganizovat informační kampaň a umožnit spolupráci mezi klíčovými aktéry v oblasti výroby a použití RRD. Lotyšsko má pouze malé plochy ve srovnání s předními zeměmi produkujícími RRD. Je proto třeba podporovat příklady dobré praxe z jiných zemí, které mají podobné podmínky pro růs, jako jsou v Lotyšsku. To by ukázalo, že udržitelná výroba RRD může být zisková, atraktivní a úspěšná.

V Lotyšsku pro činnosti v rámci projektu byl vybrán region Vidzeme. Tento region má největší podíl v oblasti RRD (cca 230 ha osazeno vrbami). Místní zemědělci plánují v nejbližší budoucnosti rozšířit tyto oblastí. Vidzeme má rozlohu 15 257 km2 a pokrývá 24% území Lotyšska. Správní struktura regionu se skládá z 25 menších municipalit a jednoho města – Valmiera. Počet obyvatel v regionu se pohybuje kolem 240 tisíc. Existuje 188 chráněných přírodních oblastí, které se nachází v daném regionu. Zemědělská půda pokrývá cca 35% celého území Vidzeme.

 

latvia 1

latvia 2

latvia 3