Zlínský kraj, Česká republika

Energie z pevné biomasy je důležitým strategickým zdrojem energie v České republice pro splnění cílů Evropské unie, týkající se obnovitelné energie. V současné době je v České republice stále velmi málo plantáží RRD.

Cílový region se nachází na jihovýchodě České republiky. Ve většině oblastí Zlínského je úrodnost půdy poměrně nízká (marginální půda), s výjimkou údolí a povodí. Pro zemědělství se využívá 49% této půdy. RRD se v současné době téměř nepěstují zejména kvůli netechnickým překážkám. Obecně se na území Zlínského kraje trh s biomasou rozvíjíí.  K dispozici je například 28 centrálních kotelen z nichž šest kotelen využívá dřevěnou štěpku pro spalování nebo spolu-spalování. Poptávka po štěpce ze dřeva v regionu roste a uživatelé biomasy získávají tuto štěpku ze Zlínského kraje samotného i z dovozu do regionu. RRD by mohly přispět ke zvýšení podílu místní produkce biomasy a tím udržet zdroje v tomto regionu. Byl proveden počáteční průzkum zavedení plantáži RRD a bylo identifikováno několik vhodných oblasti. Konkrétně byly určeny zejména 3 slibné plochy s výměrou cca 20 ha (v průmyslové zóně města Holešov, v obci Bánov u Uherského Brodu a v oblasti města Brumov-Bylnice). Kromě toho se objevila možnost vybudování nové kogenerační jednotky pro zásobování průmyslové zóny ve městě Holešov. Nové plantáže RRD ve stejné oblasti by byly skvělým příkladem zvyšování energetické nezávislosti, udržitelnosti a podílu OZE v regionu, který je hlavní motivaci pro účast v SRCplus projektu.

 

CZ1

CZ2