Prespa, Makedonská republika

Jedním z hlavních strategických cílů vlády Makedonské republiky je stimulace investic do obnovitelných zdrojů energie, jakož i větší začlenění obnovitelných zdrojů energie do spotřeby energie. Jako kandidátská země a budoucí člen Evropské unie Makedonská republika aktivně pracuje v souladu s evropskou legislativou, a to zejména v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Nedávno se Makedonská republika také zapojila do programu Inteligentní Energie pro Evropu s cílem podpořit obnovitelné zdroje energie. Podle národní strategie pro alternativní zdroje energie v Makedonské republice jsou potřeby pro využívání biomasy k výrobě energie a elektřiny velmi vysoké. Ačkoli má Makedonská republika příznivé příležitosti k využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně RRD, produkce biomasy je v současné době velmi omezená. V cílovém regionu Prespa ve městě Resen ani v Makedonské republice obecně v současné době nejsou žádné plochy osazené RRD.

Město Resen se nachází v jihozápadní části Makedonské republiky v oblasti Prespa. Prespa je oblast zasahující do tří sousedících zemí – Makedonská republika, Albánie a Řecko.  Největší část regionu Prespa se nachází právě v Makedonské republice. Oblast je bohatá na přírodní krásy, prespanská jezera, nádherné hory, zemědělská pole, bohatá fauna a flora s endemitskými příklady ptáků, bylin a stromů. K dispozici je i velké kulturní dědictví, mnoho bohatých tradic, historie a pohostinnost makedonských lidí. Oblast má 17000 obyvatel a největším městem je Resen s 9000 obyvatel.  Hlavní profese obyvatelstva jsou v zemědělské výrobě, většinou jde o produkci jablek a některých dalších druhů ovoce, jako jsou třešně, švestky, hrušky. Pomalu se zde rozvíjí venkovská turistika. Tento region byl vybrán díky svému vysokému potenciálu k růstu RRD. Projekt SRCplus přispěje svou činností k budování kapacit pro výsadbu a pěstování RRD v Makedonské republice a zejména v makedonské části regionu Prespa. Projekt SRCplus bude šířit příklady dobré praxe, které mají zásadní význam pro rozvoj trhu s RRD v Makedonii. 

macedonia 1

macedonia 2

macedonia 3