Střední Makedonie, Řecko

V současné době neexistuje v Řecku žádná významná zemědělská půda osazená RRD. Vývoj RRD byl především na úrovni pokusů souvisejících s výzkumem pro technologický rozvoj. Většina z těchto výzkumných činnosti byla prováděna na Fakultě lesnictví a přírodního prostředí, v laboratoři lesní genetiky, ve Výzkumném lesním ústavu a také projektovým partnerem - Centrem pro obnovitelné zdroje energie a její úspory (CRES). Nicméně je zde nedostatek národní nebo místní kampaně podporující význam RRD pro širokou veřejnost, zemědělství, výrobu tepla a průmysl. Navíc je zde nedostatek informací pro zemědělce, které by se týkaly druhů RRD vybraných pro vytvoření plantáži, informací o kultivační technice a zařízeních používaných v těchto aplikacích. V současné době existuje pouze jedna centrální kotelna na dřevní štěpku (v obci Megalopolis), která ovšem není v plném provozu. Hlavním zdrojem tepla v této oblasti je odpadní teplo z elektrárny. Dřevní štěpka se vyrábí z dřevěných polen, které poskytuje trh se dřevem. To znamená, že vysoké náklady na nákup polen představují riziko v oblasti bezpečných dodávek dřeva.

Podpora a šíření RRD prostřednictvím projektu SRCplus v regionu Střední Makedonie vytvoří efektivní řešení pro zemědělce, zvýší jejich výrobu a zisky. Rovněž to přispěje ke zlepšení kvality půdy díky střídání plodin a tím i ke zvýšení produktivity na této zemědělské půdě. Výroba dřevní štěpky v kombinaci s efektivní technologií pro výrobu energie (tepelné nebo kombinované výroby tepla a elektřiny) bude podporovat národní politiku v oblasti obnovitelných zdrojů energie a také podpoří cíle EU 2020 ve výrobě energie.

greece 1

greece 2

greece 3