Východní Chorvatsko: Osijecko-baranjská župa a Vukovarsko-sremská župa

Identifikovaný potenciál pro výrobu RRD v Chorvatsku zůstává nevyužit a vývoj RRD zde většinou souvisí s experimentální a výzkumnou činností jako jsou například výzkum produktivity, zemědělských praktik či pěstování. V současné době je podíl RRD v místní nabídce tržních dodávek dřeva velmi malý. Mezi hlavní problémy využití RRD v Chorvatsku patří nedostatečné údaje o vhodnosti a dostupnosti půdy pro produkci, nedostatečná spolupráce mezi zúčastněnými stranami, nedostatečný přenos znalostí, nedostatečné spojení mezi zemědělci a výzkumnými institucemi, nedostatek reprodukčního materiálu a přenosu technologie, nedostatek programů ke zvýšení informovanosti veřejnosti, špatné plánování při využití půdy a slabé závazky při její kultivaci (projekt BEE, 2010).

Projekt SRCplus ve Východním Chorvatsku je reprezentován ve dvou regionech, kterými jsou Osijecko-baranjská župa a Vukovarsko-sremská župa. Tyto oblasti jsou charakterizovány údolími úrodných planin ohraničenými třemi hlavními řekami (Sáva, Dráva a Dunaj) a několika menšími toky. Většina regionu je rovinatá, pouze s menšími kopci na východní a západní hranici kraje. Osijek je největší město a je ekonomickým centrem regionu s počtem 108 048 obyvatel k roku 2011. Struktura půdy a podnebí vhodného pro zemědělskou výrobu učinili tuto oblast jednou z nejvýznamnějších zemědělských oblastí v Chorvatsku.

V tomto regionu existuje centrální kotelna, která využívá odpad z dřevozpracujícího průmyslu a štěpku, dodanou Chorvatskými Lesy s.r.o. Nicméně, vzhledem k podpoře prostřednictvím garantovaných výkupních cen energie produkované z biopaliv je zde zvýšený zájem o výrobu elektřiny z dřevní biomasy. V dubnu 2014 bylo v cílové oblasti plánováno vytvoření dalších 14 centrálních kotelen na biomasu s instalovaným výkonem 40,86MWel (Registr projektů a zařízení pro využití energie a kogenerace z obnovitelných zdrojů a způsobilí výrobci – Ministerstvo Hospodářství). V současné době pouze tři investoři podepsali smlouvu s Chorvatskými Lesy s.r.o. na dodávku štěpky. Pokud budou tyto záměry realizovány, pak v budoucnu budou tyto centrální kotelny na dřevní biomasu záviset na velkém množství dřevěné štěpky, která by mohla být částečně dodaná z RRD. Ovšem i potenciál využití RRD na vytápění v rámci menších uživatelů by neměl být ignorován a bude zkoumán v rámci tohoto projektu.

 

croatia 1

croatia 2

croatia 3