Trieves, Francie

Zkušenosti v pěstování RRD regionu Rhone-Alpes jsou velmi ojedinělé a týkají se spíše mnohem intenzivnějšího využívání než udržitelné výroby. Nyní v oblasti Bourgoin nacházející se v regionu Trieves existuje jedna pobíhající iniciativa na RRD. Tato iniciativa probíhá mezi soukromým lesním družstvem (COFORET) a zemědělci. Cílem je otestovat podmínky pro pěstování RRD. Model pro pěstování RRD ve Francii obvykle předpokládá pěstování v bohatých půdách se zavlažováním, které lze považovat za intenzivní průmyslové zemědělství. Je zapotřebí podporovat osvědčené postupy týkající se trvalé udržitelnosti RRD. Proto činnosti projektu  SRCplus významně přispějí k trvalé udržitelnosti RRD v cílovém regionu i mimo něj.

france 1

france 2

france 3