Horní Bavorsko: Achental, Německo

Ačkoli oblast užívaná pro RRD se nyní rozrostla na cca 9000 ha (dle Agentury Obnovitelných Zdrojů 2013; všechny plodiny pro tuhá biopaliva představují 11 000 ha), toto číslo představuje stále velmi malý podíl vzhledem k celkové zemědělské ploše využívané pro obnovitelné zdroje energie (2,4 mil ha) a ještě menší podíl má energi, vyrobená z těchto plodin. Pro RRD je k dispozici oblast až 1 mil hektarů. Kromě pozitivních hospodářských výsledků na zemědělské půdě nízké kvality (marginální půda) mají RRD příznivé účinky v dopadu na přírodu, což je potvrzeno mnoha velkými sdruženími na ochranu přírody v Německu. Přes obecný nedostatek v rozvoji jsou zde již zavedené některé místní dodavatelské řetězce a servisní společností kolem RRD. V této oblasti bylo provedeno hodně výzkumů podporovaných národními programy, včetně činnosti na projektech ProLoc, FastWood, AgroForNet, AgrarForstEnergie, AgroWood, ELKE, Dendrom Novalis a Agroforst. Nicméně, i přes slibné výsledky těchto výzkumů přechod ke skutečné realizaci stále chybí.

Horní Bavorsko se nachází v jihovýchodní části Německa, hraničí s Rakouskem a Českou republikou. V této oblasti je dominantním sektorem zemědělství. Navzdory obecnému zpoždění ve vývoji RRD jsou zde již zavedené některé místní dodavatelské řetězce a servisní společnosti pro pěstování RRD.  Nicméně, tyto pozitivní příklady jsou často neznámé pro zemědělce, vlastníky veřejných pozemků nebo obchodníky s biomasou a ti nakonec brání vytvoření dalších plantáží RRD.  Achental je horské údolí Horního Bavorska, které má mnoho bioenergetických aktivit. Přes velký potenciál RRD v tomto regionu, v současné době zde existují pouze plantáže malého měřítka (jeden 3 ha a další 0,2 ha).

germany 1

germany 2

germany 3