Bretaň, Francie

Bretaň je známa chovem hospodářských zvířat, výrobou vepřového a celkově má potravinářská výroba významnou pozici v tomto kraji. Lesy představují jen malou část celkových ploch. Najdeme zde hojnost živých plotů, ačkoli se jejich význam postupně snižuje.

První pokusy s RRD se v Bretani se datují od roku 1998. V roce 2004, v rámci projektu Life životní prostředí Wilwater bylo vysázeno 100 ha vrb, aby se vyzkoušeli různé aplikace rychle rostoucích dřevin, včetně výroby obnovitelné energie, zavlažování vyčištěnými odpadními vodami a kaly a s tím spojenou ochranu povodí (pitné vody). Projekt ukázal, že některé situace kombinující různé využití může vést k podpoře místního životního prostředí a podpořit i partnerství obcí. Současný nedostatek ziskovosti v tomto sektoru se může rychle změnit zvýšením využívání biomasy a tudíž i její ceny.

Podíl obnovitelných zdrojů energie je asi 11 % z celkové spotřeby v regionu. Dřevní biomasa představuje více než polovinu podílu OZE v regionu. Je nastaven regionální program dřevních paliv (realizován Aile od roku 2000), který podporuje rozvoj kotlů na štěpku a dodavatelské řetězce. Podíl energie ze dřeva tak významně rostl od roku 2010 a na konci roku 2014 produkoval již 2300 GWh. Cíl pro rozvoj energie z dřevní biomasy má být v roce 2030 celkem 3800 GWh a bude ještě vyžadovat úsilí. Speciální plodiny jako RRD mohou být doplňujícím palivem pro stávající kotelny. Projekt SRCplus je tedy příležitostí k nastavení nového místního dodavatelského řetězce.