Σχετικά με το SRCplus

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκτάσεις που καλύπτονται από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, για ενεργειακή χρήση, είναι η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία. Λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων πληροφοριών και ανεπτυγμένων δεξιοτήτων για την αειφόρο παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, το δυναμικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για θρυμματισμένο ξύλο που ενισχύεται από τους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια. Αυτό δημιουργεί ένα κενό μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης και της προσφοράς σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Η αυξημένη ζήτηση για ξύλο, ως πηγή ενέργειας, απαιτεί αειφόρες τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Η ομάδα εργασίας του έργου SRCplus δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό και να υλοποιήσει δράσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων της αγοράς.

Το έργο SRCplus υλοποιείται σε 8 περιφέρειες ενδιαφέροντος, στη Γερμανία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Γαλλία, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στις δράσεις του έργου εμπλέκεται ένας συνεργαζόμενος  φορέας από τη Σουηδία (SLU), λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας σε Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στη χώρα αυτή.