Ανατολική Κροατία: νομοί Osijek- Baranja και Vukovar- Srijem

Το υφιστάμενο δυναμικό για την παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Κροατία παραμένει αναξιοποίητο και η ανάπτυξη τους σχετίζεται, κυρίως, με πειραματικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως η έρευνα σχετικά με την παραγωγικότητα, τις γεωργικές πρακτικές και την αναπαραγωγή. Προς το παρόν, υπάρχει μικρό ενδιαφέρον στις τοπικές αγορές για προμήθεια θρυμματισμένου ξύλου από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Τα κύρια προβλήματα της χρήσης τους στην Κροατία αφορούν τα ελλιπή στοιχεία σχετικά με την καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα της γης για την παραγωγή, τη μη επαρκή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την έλλειψη διάδοσης της γνώσης, την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αγροτών και των ερευνητικών ιδρυμάτων, το μη επαρκές υλικό για τη διάδοση και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, την έλλειψη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού, τον ελλιπή σχεδιασμό των χρήσεων γης και την έλλειψη δεσμεύσεων για καλλιέργεια της γης (έργο BEE, 2010).

Στο έργο SRCplus η περιοχή της Ανατολικής Κροατίας αντιπροσωπεύεται από τους νομούς Osijek-Baranja και Voukovar-Srijem. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εύφορες πεδιάδες, με αρκετές πλημμύρες, που διαμορφώνεται από τρεις μεγάλους ποταμούς (Σάβα, Ντράβα και Δούναβη) και πολλά μικρότερα ποτάμια. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι επίπεδο με μικρούς λόφους στα ανατολικά και τα δυτικά σύνορα της περιοχής. Το Osijek είναι η μεγαλύτερη πόλη και το οικονομικό κέντρο της περιοχής, με πληθυσμό 108.048 κατοίκους το 2011. Η δομή του εδάφους και το κλίμα είναι κατάλληλα για γεωργική παραγωγή και χαρακτηρίζουν την περιοχή ως μια από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές στην Κροατία.

Στην περιοχή υπάρχει σε λειτουργία μια μονάδα συμπαραγωγής που τροφοδοτείται με υπολείμματα της βιομηχανία επεξεργασίας του ξύλου και με θρυμματισμένο ξύλο που παρέχονται από την ‘Croatian Forest Ltd’. Ωστόσο, λόγω της υποστήριξης μέσω των εγγυημένων τιμών συστήματος (feed-in-tariffs) υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ξυλώδη βιομάζα. Μέχρι τον Απρίλιο του 2014 εντός της περιοχής ενδιαφέροντος υπήρχαν σε σχεδιασμό 14 επιπλέον μονάδες συμπαραγωγής με ξυλώδη βιομάζα και εγκατεστημένη ισχύ 40,86 MWel (Μητρώο έργων και εγκαταστάσεων, για χρήση και συμπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και επιλέξιμων παραγωγών - Υπουργείο Οικονομικών). Προς το παρόν, μόνο τρεις επενδυτές έχουν υπογράψει συμβάσεις με την ‘Croatian Forest Ltd’ για την προμήθεια θρυμματισμένου ξύλου. Εφόσον υλοποιηθούν, οι μονάδες συμπαραγωγής με ξυλώδη βιομάζα θα εξαρτώνται από σημαντικές ποσότητες θρυμματισμένου ξύλου, που θα μπορούσαν να προέρχονται εν μέρει από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Ωστόσο, η δυνατότητα της χρήση τους για θέρμανση από μικρότερους καταναλωτές δεν πρέπει να αγνοηθεί και θα πρέπει να διερευνηθεί στα πλαίσια αυτού του έργου.

croatia 1

croatia 2

croatia 3