Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα

Προς το παρόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σημαντική γεωργική έκταση που καλύπτεται από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου και η μέχρι τώρα ανάπτυξή τους αφορά κυρίως δοκιμές πεδίου που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες από αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες έχουν διεξαχθεί από το εργαστήριο Δασικής Γενετικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη εθνικών ή τοπικών ενημερωτικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη σημασία των Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου χρόνου στην κοινωνία, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας και τη βιομηχανία. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη διάδοσης πληροφοριών προς τους αγρότες, όσον αφορά τα είδη που επιλέγονται, τις καλλιεργητικές πρακτικές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε τέτοιες εφαρμογές. Σήμερα, υπάρχει μόνο μια εφαρμογή τηλεθέρμανσης στη χώρα (Δήμος Μεγαλόπολης) που τροφοδοτείται με θρυμματισμένο ξύλο και η οποία δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η κύρια πηγή ενέργειας είναι η θερμότητα από τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) που βρίσκεται στην περιοχή. Το θρυμματισμένο ξύλο παράγεται από κορμοτεμάχια (καυσόξυλα) που προέρχονται από την αγορά του ξύλου. Αυτό σημαίνει υψηλό κόστος προμήθειας και κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού του ξύλου.

Η προώθηση και διάδοση των Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου μέσω του έργου SRCplus στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει μια αποδοτική ευκαιρία για τους αγρότες, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή και τα κέρδη τους. Αυτό θα συμβάλει, επίσης, στην εναλλαγή των καλλιεργειών, τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της παραγωγικότητας των γεωργικών εκτάσεων. Η παραγωγή του θρυμματισμένου ξύλου σε συνδυασμό με αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας (θερμότητα ή συμπαραγωγή) θα υποστηρίξει την εθνική πολιτική για τις ΑΠΕ και την παραγωγή ενέργειας, βοηθώντας επίσης την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020.

greece 1

greece 2

greece 3