Περιφέρεια Vidzeme, Λετονία

Στη Λετονία, οι Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου είναι ακόμα κάτι καινούργιο και μόνο κάποιοι πιο προοδευτικοί αγρότες άρχισαν να τις καλλιεργούν και να τις θεωρούν ως μια ελκυστική ευκαιρία για αειφόρο παραγωγή βιοενέργειας. Η αγορά έχει αναπτυχθεί με βάση το θρυμματισμένο ξύλο, ενώ δεν έχουν ακόμη τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Οι πρώτες φυτείες έκτασης 40 εκτάριων, βιομηχανικής κλίμακας, συγκομίστηκαν το 2014. Προς το παρόν, μόνο 350 εκτάρια με Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου υπάρχουν στη Λετονία. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην παραγωγή και χρήση των φυτειών αυτών. Επίσης, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μικρών παραγωγών όσο αφορά τη συγκομιδή, τη μεταφορά και την πώληση στους τελικούς χρήστες. Έτσι, είναι σημαντικό να υλοποιηθούν στη Λετονία δράσεις ενεργοποίησης τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Είναι αναγκαίο να οργανωθούν ενημερωτικές δραστηριότητες και να υλοποιηθούν συνεργασίες μεταξύ των βασικών παραγόντων στην παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Η Λετονία έχει τέτοιες φυτείες μόνο σε μικρή κλίμακα, σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν κυρίαρχη θέση στην παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Υπάρχει ανάγκη να προωθηθούν παραδείγματα καλής πρακτικής από άλλες χώρες, που έχουν συνθήκες καλλιέργειας παρόμοιες με τη Λετονία. Αυτό θα δείξει ότι η αειφόρος παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου μπορεί να είναι κερδοφόρα, ελκυστική και επιτυχημένη.

Η Περιφέρεια Vidzeme επιλέχτηκε για τις δράσεις του έργου στη Λετονία. Η περιοχή αυτή έχει τις μεγαλύτερες εκτάσεις με Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στη χώρα (περίπου 230 εκτάρια με ιτιά). Οι ντόπιοι αγρότες σχεδιάζουν την επέκταση αυτών των καλλιεργειών στο προσεχές μέλλον. Η Περιφέρεια Vidzeme έχει έκταση 15.257 km2 και καλύπτει το 24% του εδάφους της Λετονίας. Η διοικητική της δομή αποτελείται από 25 μικρούς δήμους και μια πόλη, τη Valmiera. Ο πληθυσμός της περιοχής είναι περίπου 240.000 κάτοικοι. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 188 περιοχές προστασίας της φύσης. Η γεωργική γη καλύπτει περίπου το 35% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Vidzeme.

latvia 1

latvia 2

latvia 3