Οι περιφέρειες του έργου SRCplus

Το έργο SRCplus υλοποιείται σε 8 περιφέρειες ενδιαφέροντος, στη Γερμανία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Γαλλία, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.