Άνω Βαυαρία: Achental, Γερμανία

Αν και η έκταση που χρησιμοποιείται για Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στη Γερμανία έχει αυξηθεί σε 9.000 εκτάρια, περίπου, και όλες οι καλλιέργειες για στερεά βιοκαύσιμα φτάνουν τα 11.000 εκτάρια (FNR, 2013), εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών γεωργικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για ανανεώσιμες πηγές (2,4 εκ. εκτάρια) και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από αυτές τις καλλιέργειες. Οι διαθέσιμες εκτάσεις για Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου χρόνου υπολογίζονται έως 1 εκ. εκτάρια. Επιπρόσθετα στα θετικά τους οικονομικά αποτελέσματα ,σε χαμηλής ποιότητας γεωργικές εκτάσεις (οριακά εδάφη), τα ωφέλιμα αποτελέσματα των Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στο περιβάλλον αναγνωρίζονται από πολλές μεγάλες ενώσεις προστασίας της φύσης στη Γερμανία. Παρά τη γενική έλλειψη στην ανάπτυξη τους, υπάρχουν ήδη κάποιες εγκατεστημένες τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Στον τομέα αυτό έχει γίνει αρκετή έρευνα, που υποστηρίζεται από εθνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των έργων ProLoc, FastWood, AgroForNet, AgrarForstEnergie, AgroWood, ELKE, Dendrom Novalis και Agroforst. Ωστόσο, παρά τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα της έρευνας, η μεταφορά των αποτελεσμάτων σε πραγματικές εφαρμογές εξακολουθεί να υστερεί.

Η Άνω Βαυαρία βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και συνορεύει με την Αυστρία και την Τσεχία. Η γεωργία αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα σε αυτή την περιοχή. Παρά τη γενική υστέρηση στην ανάπτυξη Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην περιοχή, υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες κάποιες τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την καλλιέργεια τέτοιων φυτειών. Παρ' όλα αυτά, τα θετικά παραδείγματα είναι συχνά άγνωστα στους αγρότες, τους διαχειριστές δημόσιας γης ή τους έμπορους βιομάζας και έτσι δεν υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτειών. Στην Άνω Βαυαρία, το Achental είναι μια κοιλάδα όπου υπάρχουν πολλές δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Παρά το μεγάλο δυναμικό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην περιοχή μόνο φυτείες μικρής κλίμακας (μια με έκταση 3 εκταρίων και μια με έκταση 0,2 εκταρίων).

germany 1

germany 2

germany 3