Περιφέρεια του Zlin, Τσεχία

Τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας, στρατηγικής σημασίας για την Τσεχία, ώστε να εκπληρώσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προς το παρόν, στην Τσεχία υπάρχουν μόνο πολύ λίγες Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου χρόνου.

Η περιοχή του Zlín βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Η γονιμότητα του εδάφους στα περισσότερα μέρη της περιοχής είναι μάλλον χαμηλή (οριακά εδάφη), εκτός από τις κοιλάδες και τις λεκάνες απορροής των ποταμών. Το 49% της γης χρησιμοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση. Οι Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου αυτή τη στιγμή δεν καλλιεργούνται, κυρίως λόγω μη τεχνικών εμποδίων. Σε γενικές γραμμές, η αγορά βιομάζας εντός της περιοχής του Zlín βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Υπάρχουν, για παράδειγμα, 28 μονάδες συμπαραγωγής και οι 6 από αυτές χρησιμοποιούν θρυμματισμένο ξύλου για καύση ή σύγκαυση. Η ζήτηση για θρυμματισμένο ξύλο στην περιοχή αυξάνεται και οι χρήστες βιομάζας το προμηθεύονται τόσο από την ίδια την περιοχή του Zlín όσο και από εισαγωγές. Οι Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου θα συμβάλουν στην αύξηση του ποσοστού της τοπικά παραγόμενης βιομάζας και συνεπώς, στη διατήρηση των προσόδων στην περιοχή. Έχει πραγματοποιηθεί μια αρχική καταγραφή για την εγκατάσταση Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου και έχουν προσδιοριστεί αρκετές κατάλληλες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί 3 ιδιαίτερα υποσχόμενες περιοχές με έκταση 20 εκτάρια (συμπεριλαμβανομένης της ζώνης στην πόλη Holesov, το χωριό Jarcová και το χωριό Hostetín). Επιπλέον, εμφανίστηκε η δυνατότητα κατασκευής μιας νέας μονάδας συμπαραγωγής για τον ενεργειακό εφοδιασμό της βιομηχανικής ζώνης στην πόλη Holesov. Νέες Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου χρόνου φυτείες στην ίδια περιοχή θα είναι ένα καλό παράδειγμα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας, της αειφορίας και της αξιοποίησης των ΑΠΕ στην περιοχή.

CZ1

CZ2