Βρετάνη, Γαλλία

Η Βρετάνη είναι μια περιοχή με υψηλό ζωικό κεφάλαιο. Ο τομέας της παραγωγής χοιρινού κρέατος και γεωργικών διατροφικών προϊόντων κατέχει κυρίαρχη θέση. Τα δάση καλύπτουν ένα μικρό μέρος του συνόλου της περιοχής, όμως υπάρχουν άφθονοι φράκτες, ακόμη, αν και παρουσιάζουν μείωση.

Στη Βρετάνη, τα πρώτα πειράματα σε Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου χρονολογούνται από το 1998. Το 2004, μέσω του έργου Wilwater, του προγράμματος Life-Περιβάλλον, έχουν φυτευτεί 100 εκτάρια με ιτιές μικρού περίτροπου χρόνου για να δοκιμαστούν διάφορες εφαρμογές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή ενέργειας, η άρδευση με νερό επεξεργασίας λυμάτων, η διασπορά της λυματολάσπης και η προστασία του πόσιμου νερού στη λεκάνη απορροής. Το έργο έδειξε ότι κάποιες καταστάσεις, που συνδυάζουν διάφορες χρήσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε μια συνεπή περιβαλλοντική πολιτική και να ενθαρρύνουν τις τοπικές συνεργασίες. Η σημερινή έλλειψη κερδοφορίας του τομέα θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα μέσω της αύξησης της χρήσης βιομάζας.

Η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ανέρχεται στο 11%, περίπου, της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Περιφέρεια. Περισσότερο από το μισό της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται από καύσιμο ξύλο. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Woodfuel (υλοποιείται από το 2000 από τον οργανισμό Aile) προωθεί την ανάπτυξη λεβήτων θρυμματισμένου ξύλου καθώς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες καύσιμου ξύλου. Το ξύλο για την παραγωγή ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2010 και μέχρι το τέλος του 2014 παρήχθησαν 2,300 GWh ενέργειας. Οι στόχοι για αύξηση του ξύλου για την παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2030 αντιπροσωπεύουν μια σημαντική προσπάθεια (3,800 GWh). Συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως οι Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, θα μπορούσαν να παρέχουν επιπλέον ποσότητες για προμήθεια σε μονάδες λεβήτων. Για το λόγο αυτό, το έργο SRCplus είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία νέων τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας.