Prespas reģions, Maķedonija

Investīciju piesaiste atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģijām un plašāka AER iekļaušana enerģijas patēriņā ir viens no galvenajiem Maķedonijas Republikas valdības stratēģiskajiem mērķiem. Kā kandidātvalsts un Eiropas Savienības topošā dalībvalsts, Maķedonijas Republika aktīvi strādā pie atbilstības Eiropas normatīvajam regulējumam, īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomās. Lai veicinātu atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu Maķedonijas Republikā, valsts nesen pievienojās Inteliģenta Enerģija Eiropai programmai. Saskaņā ar AER nacionālo stratēģiju ir nepieciešams izmantot biomasu enerģijas ražošanai. Lai gan Maķedonijas Republikā ir labvēlīga vide AER, t.sk., ātraudzīgo kokaugu kultūru izmantošanai, biomasas ražošana šobrīd ir stipri ierobežota. Ne reģionā, ne valstī kopumā nav neviena īscirtmeta atvasāju ātraudzīgo kokaugu stādījumu piemēra.

Resenas pašvaldība atrodas Maķedonijas Republikas dienvidrietumu daļā, Prespas reģionā. Prespas reģions atrodas trīs valstu teritorijās – Maķedonijas Republikā (lielākā daļa), Albānijā un Grieķijā. Tas pamatā ir neapdzīvots, ar lielu dabas daudzveidību, Prespas ezeru, kalniem, lauksaimniecības zemēm, bagātīgu floru un faunu, t.sk., aizsargājamu sugu putniem, augiem un kokiem. Reģionā ir arī bagātīgs kultūras mantojums, senas tradīcijas, vēsture un Maķedonijas cilvēku viesmīlība. Resenas pašvaldībā dzīvo 17 000 cilvēku un lielākā pilsēta ir Resena (9 000 iedzīv.). Galvenie nodarbošanās veidi ir lauksaimnieciskā ražošana, ābolu un citu augļkoku (ķiršu, plūmju un bumbieru) audzēšana un lauku tūrisms. Reģions tika iesaistīts SRCplus projektā, jo tam ir liels lauksaimniecības attīstības potenciāls īscirtmeta kokaugu kultūru audzēšanā. SRCplus projekta aktivitātes palīdzēs uzkrāt pieredzi šo augu ierīkošanā un audzēšanā Maķedonijas Republikā un jo īpaši Prespas reģionā. SRCplus projekta ietvaros tiks izstrādāti labas prakses piemēri, kas ir ļoti būtiski ātraudzīgo kokaugu atvasāju audzēšanas un izmantošanas tirgus attīstībai Maķedonijas Republikā.

macedonia 1

macedonia 2

macedonia 3