Zlín reģions, Čehija

Cietā biomasa ir stratēģiski svarīgs enerģijas avots Čehijā, lai izpildītu Eiropas Savienības atjaunojamās enerģijas mērķus. Šobrīd Čehijā ir pavisam nedaudz ātraudzīgo kokaugu stādījumu.

Zlín reģions atrodas Čehijas dienvidaustrumu daļā. Augsnes auglība lielākajā daļā reģiona ir zema, izņemot upju baseinus un ielejas. 49% zemes tiek izmantoti lauksaimniecībā. Šobrīd īscirtmeta atvasāju kokaugu kultūras netiek kultivētas, pamatā ar tehnoloģijām nesaistītu barjeru dēļ. Kopumā biomasas tirgus Zlín reģionā attīstās. Piemēram, reģionā ir 28 koģenerācijas iekārtas un 6 no tām kā kurināmo izmanto koksnes šķeldu. Pieprasījums pēc šķeldām reģionā aug, un biomasas lietotāji iepērk šķeldu gan reģionā, gan to importē. Ātraudzīgo kokaugu kultūras dotu ieguldījumu vietēji ražotas biomasas īpatsvara palielināšanā un tādējādi noturētu ieņēmumus reģionā. Sākotnēji tika veikta aptauja par stādījumu ierīkošanu un tika identificētas vairākas piemērotas vietas stādījumu ierīkošanai. Tika noteiktas trīs iespējamas vietas ar kopējo platību 20 ha (Holešov pilsētā, Jarcová ciematā un Hostětín ciematā). Turklāt ir radusies iespēja būvēt jaunu koģenerācijas staciju, kas apgādātu Holešov pilsētas rūpniecisko zonu. Jaunu stādījumu ierīkošana šajā zonā būtu laba iespēja palielināt enerģētisko neatkarību, ilgtspēju un AER izmantošanas īpatsvaru reģionā.

CZ1

CZ2