Trieves reģions, Francija

Pieredze īscirtmeta atvasāju kokaugu stādījumu kultivēšanā Rhone-Alps reģionā ir ļoti ierobežota un vairāk ir saistīta ar intensīvu zemes izmantošanu kā ilgtspējīgu ražošanu. Bourgoin apkaimē, kurā atrodas Trieves, šobrīd ir viena esoša iniciatīva, kurā iesaistīts gan privāto mežu kooperatīvs (COFORET), gan vietējais lauksaimnieks, ar mērķi pārbaudīt atvasāju kokaugu audzēšanas apstākļu piemērotību. Šo kultūru audzēšanas modelis Francijā parasti paredz stādījumus bagātās augsnēs ar apūdeņošanas sistēmām, kas var tikt uzskatīta par intensīvu lauksaimniecisko ražošanu. Ir nepieciešams veicināt piemērus ilgtspējīgai šo kultūru audzēšanai. Tādējādi SRCplus projekta aktivitātes būtiski palīdzēs ilgtspējīgas prakses veicināšanai gan reģionā, gan ārpus tā.

france 1

france 2

france 3